Meniu Închide

Reprezentantul naționalității române

Reprezentantul naționalității române în Parlamentul Ungariei: Traian Cresta

Legea Fundamentală (Constituția) Ungariei stipulează că ”naționalitățile conlocuitoare constituie parte integrantă a comunității politice ungare și sunt factori constitutivi ai statului”. Corespunzător acestui principiu director Legea nr. XXXVI. din anul 2012 a creat o nouă instituție în scopul prezenței în Parlament a naționalităților. Acest nou participant în activitatea Parlamentului este reprezentantul parlamentar de naționalitate, care reprezintă naționalitatea respectivă în cazul în care lista sa nu obține mandat la alegerile deputaților în Parlament.

Sarcina sa primordială este reprezentarea în Parlament a naționalității respective. Atribuțiile și obligațiile reprezentantului sunt axate predominant pe inițiativele și demersurile care au efect asupra intereselor și drepturilor naționalităților. Conform statutului său nu are drept de vot în plenul Parlament, însă poate lua cuvântul dacă Comisia Camerei consideră că punctul vizat al ordinii de zi are legătură cu interesele, drepturile naționalităților. Deasemenea, în cazuri excepționale, poate lua cuvîntul și după ordinea de zi, interpela, adresa întrebări Guvernului și membrilor acestuia, precum și Comisarului Drepturilor Fundamentale (ombudsman, în terminologie românească Avocatul Poporului), președintelui Curții de Conturi și Procurorului General referitor la problemele care, în sfera lor de competență,  au efect asupra intereselor, drepturilor naționalităților. Reprezentantul poate să depună și proiecte de rezoluție în Parlament.

Reprezentanții naționalităților sunt membrii Comisiei permanente pentru naționalități a Parlamentului Ungariei, participând cu drept de vot la activitatea Comisiei. La ședințele celorlalte comisii permanente, respectiv ale comisiei legislative participă cu drept de consfătuire – în funcție de decizia președintelui comisiei respective sau în cazul punctelor de pe ordinea de zi care au efect asupra naționalităților.

Drepturile și obligațiile reprezentanților naționalităților sunt egale, desfășurându-și activitatea în interes public și în speță al naționalității respective.