Menü Bezárás

Bemutatkozás

A Battonyai Román Nemzetiségi Önkormányzat 1993-ban alakult. Önkormányzatunk a battonyai románság érdekképviseleti szerve. Legfőbb célja: a románság nyelvének szellemi és tárgyi kultúrájának, történelmi hagyományainak megőrzése, elsősorban az azonosság tudat kibontakozásának elősegítése. Önkormányzatunk támogatja a „Magdu Lucian” Általános Iskola és Óvoda gyermekeit és azok rendezvényeit. Támogatja továbbá a Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesületét. Segítjük a helyi egyház kapcsolatát a román partneregyházzal.

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint, Battonyán 505 fő nyilatkozta, hogy román nemzetiségű. Közülük több mint a fele született a településen, illetve rendelkezik családi gyökerekkel Battonyán. A többiek Románia határ menti településeiről – Arad, Pecika, Turnu – letelepedett személyek.

A 2019-es nemzetiségi önkormányzati választáson, a román választási névjegyzékbe vettek száma 138 fő. Ezek között kevés volt az áttelepült választópolgár. Ennek oka: a megfelelő dokumentumok hiánya.

A battonyai románok átlagéletkora 62 év. Rendezvényeink szervezésekor ennek a korosztálynak az igényeit próbáljuk figyelembe venni. A fiatal korosztályt igyekszünk bevonni munkánkba, hiszen ők készítik és adják elő a kulturális műsorokat. Egyben próbáljuk bemutatni autentikusan a századelei, illetve múltszázadi román közösség életét

Román Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
Mihucz György elnök
Nagy Béláné elnökhelyettes
Pelyváné Pilán Zsófia képviselő
Birescu Mihaela Narcissza képviselő
Kreszta Anita képviselő