Menü Bezárás

Lucian Magdu Alapítvány

A Lucian Magdu Alapítványt 1992-ben alapította a Battonyai Románok Nemzetiségi Egyesülete és a Battonyai Görögkeleti Egyház.

Megalakulásakor Lucian Magdu nevét vette fel. Ő a magyarországi románság jeles képviselője, orvos, rendező és költő. A battonyaiak jól ismerték az egész családot, hiszen az édesapa a helyi román ortodox egyház papja volt. A fiatalon elhunyt tehetséges költő példaként áll a mai generáció előtt is, nem csak Battonyán.

Az alapítók célul tűzték ki a Magdu Lucian Román Általános Iskolában és Óvodában folyó oktatási és nevelési feltételek javítását, az oktatás és nevelés színvonalának emelését, a román nyelv tanulásával, művelésével, használatával, a hagyományok ápolása révén a nemzetiséghez való tartozás, identitástudat erősítését, valamint a román egyházi hitoktatástámogatását. Célja továbbá a román nyelv tanulásában élen járó diákok jutalmazása és a román nyelv oktatásában élen járó pedagógusok anyagi elismerésben való részesítése.

Az Alapítvány legfőbb tevékenységei között szerepel az 1993 óta kétévente megrendezésre kerülő Lucian Magdu országos szavalóverseny a magyarországi román általános iskola (kétnyelvű és nyelvoktató iskola), valamint a gimnázium tanulói számára.

A szavalóversenyt kibővült illusztráció készítő versennyel is. Ez a rendezvény nemcsak a gyerekek számára megrendezett megmérettetés, hanem egyedülálló lehetőség arra, hogy a meghívott intézmények pedagógusai találkozhassanak, beszélgessenek, megosszák egymással bajaikat, örömeiket; és örömteli találkozás ez a hazai románság magas rangú képviselői, a konzulátusok képviselői, a magyarországi románság vezetői, egyházi méltóságok, a médiumok képviselői számára is. Mint minden ilyen alkalom, ez is hozzásegíti a románságot ahhoz, hogy megerősödjön mindenkiben a nemzetiséghez való tartozás érzése, és egyfajta egészséges büszkeség meggyökeresedését adja az, hogy hallhatjuk a szavalóversenyen a saját anyanyelvükön megszólaló tehetséges gyermekeket, és gyönyörködhetünk a szép rajzokból összeállított kiállításban.

A battonyai román iskolások számára 2017 óta évente megszervezi a Nyári olvasótábort a hazai románság fővárosában, Gyulán. A tábor tematikáját úgy állították össze, hogy a magyarországi román mesemondók minél több meséjét ismerjék meg a gyereket, a mesék feldolgozása különféle módszerekkel, formákban, technikák alkalmazásával történik.

Az Alapítvány kiemelt célja továbbá a hagyományok ápolása és átörökítése a jövő generáció számára, ezért hatékony segítséget nyújt ezen a területen a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda kollektívájának. Programjait adományokból és pályázatokon nyert anyagi forrásokból tudják megrendezni.

Szoros kapcsolatot ápol a magyarországi románság, illetve Battonya város intézményeivel, országos és települési román nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, kölcsönösen vesznek részt egymás rendezvényein.

A jövőbeni terv továbbra is az, hogy az alapító okiratban megfogalmazott céljaikat minél eredményesebben és minél szélesebb körben tudják megvalósítani.